Wat doet Agritip

Agritip Precisie Farming BV beheert en verwerkt de gegevens afkomstig van precisie farming activiteiten op een bedrijf of perceel. Deze gegevens zijn afkomstig van bodembemonstering, bodemkartering, satellietbeelden en/of opbrengstmetingen. Daarnaast levert Agritip Precisie Farming innovatieve sporenelementen en dienstverlening voor kartering van gebieden en objecten.
De gegevens worden standaard verwerkt tot duidelijke perceelskaarten waarop door middel van kleuren de toestand wordt weergegeven. Zo is in één oogopslag duidelijk wat er aan de hand is. Verdere analyse van de gegevens is mogelijk zodat uiteindelijk op basis van agronomische kennis een teeltadvies kan worden uitgebracht. Dit teeltadvies is ook weer beschikbaar als elektronische kaart die variabele dosering op een machine kan aansturen.

Technologie

Agritip Precisie Farming maakt gebruik van bewezen technologieën en combineert hoogwaardige technische kennis met doorgronde agronomie. Hierdoor kan Agritip haar klanten voorzien van actueel en nauwkeurig advies per perceel en per gewas. De geavanceerde systemen en de meetapparatuur van Agritip zijn ook inzetbaar voor de kartering van objecten en gebieden. Zo maakt Agritip ook plattegronden van golfbanen, sportterreinen en karteert wegen en wegbermen in het buitengebied.

Meer dan 15000 ha zijn reeds door Agritip Precisie Farming gekarteerd en bewijzen het succes van het systeem. Informeer nu naar de voordelen voor uw bedrijf!