Bemestingsadvies

In Nederland bewerken onze akkerbouwers kostbare grond. Toch worden er binnen een perceel soms aanzienlijke verschillen waargenomen in de groei, ontwikkeling en opbrengst van gewassen. Staat u er wel eens bij stil dat een hoek in het perceel waar de plantengroei achterblijft evenveel kost per vierkante meter als de rest van het perceel waar het gewas wel goed groeit?
Als we nu in staat zouden zijn deze plaatsen in het perceel op een aparte manier te behandelen, dan zouden we in staat zijn om de verschillen er uit te halen en zodoende een egale opkomst te krijgen en een uniform gewas te telen.

Daarom is er nu het Agritip bemestingsadvies. Het Agritip bemestingsadvies houdt rekening met de verschillen binnen percelen op basis van beschikbare informatie uit grondmonsters, satellietbeelden en opbrengstkaarten.

Uniforme gewassen zijn ook minder gevoelig voor ziekten en plagen

Agritip beschikt over een geavanceerd computersysteem dat op basis van deze verschillen in het perceel een nauwkeurig en plaatsspecifiek bemestingsadvies kan berekenen, dat is toegesneden op het gewas en de bodem. De meststoffen worden daar op die plaatsen en in die hoeveelheden neergelegd zodat ze het beste effect hebben.

Voordelen

Het Agritip plaatsspecifieke bemestingsadvies heeft de volgende voordelen voor U:

  • U kunt gerichter omgaan met het toedienen van meststoffen. Dit levert een besparing op in het gebruik van mineralen en
  • Vergemakkelijkt het werken binnen de gebruiksnormen.
  • Het verloop van de bemesting(stoestand) wordt bijgehouden
  • Dit inzicht levert u een scherpere kijk op de bemesting
  • Beter omgaan met bemesting levert geld op
  • De stap naar een uniformer eindproduct
  • Gezonde gewassen zijn weerbaarder tegen ziekten en plagen.
  • Dit levert dus ook een besparing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op.

Agritip Precisie Farming levert een bemestingsadvies als een kleurenkaart van het perceel. De kleur geeft de hoeveelheid weer en is voor iedereen duidelijk leesbaar. Ook zonder te beschikken over een strooier die is uitgerust met GPS plaatsbepaling kan er gewerkt worden met het Agritip plaatsspecifieke bemestingsadvies.

Lees ook verder bij Doseringskaarten