Waarom plaatsspecifiek

Zelfs op de kleinste percelen worden vaak aanzienlijke verschillen in plantengroei waargenomen.

Variabiliteit

Indien wij in staat zouden zijn deze plaatsen in het perceel op een aparte manier te behandelen, dan zouden we in staat zijn om de verschillen er uit te halen en zodoende een egale opkomst en een uniform gewas te realiseren.

Behandel het perceel niet als één geheel

Staat u er wel eens bij stil dat een hoek in het perceel waar de plantengroei achterblijft evenveel kost per vierkante meter als de rest van het perceel waar het gewas wel goed groeit?

…Waar tevergeefs net zo veel kunstmest gestrooid is als op de rest van ‘t perceel?

…Dat de waarde van deze kunstmest dus weggegooid geld vertegenwoordigd?

FixedRateCorn

De opbrengst van een gewas wordt namelijk bepaald door een aantal factoren, te weten: water, licht, temperatuur, de pH, de voorraad N-P-K, de beschikbaarheid van sporenelementen en de aanwezigheid van eventuele schadelijke organismen.

tonnetje

Het gewas kan nooit beter presteren dat de op die plaats meest limiterende factor. Het heeft dan ook geen zin om in het bovenstaande voorbeeld met ons tonnetje meer kali te strooien omdat de pH daar de limiterende factor is. Door met behulp van Agritip Precisie Farming naar de percelen te kijken worden deze meest limiterende factoren zichtbaar gemaakt en kunnen we het bemestingsadvies hierop toespitsen om een optimale verhouding te krijgen tussen (kunstmest)dosering en verwachtte opbrengst.

Overigens geldt onze hierboven uiteengezette denkwijze niet alleen voor kunstmest, maar ook voor zaaidichtheid en bijvoorbeeld plantafstanden voor aardappelen.

farmmaps7 (1)