Veel belangstelling Agritip demonstraties op AgroTechniek Holland

Bodemmonstername met een quad, voorzien van GPS plaatsbepaling, en plaatsspecifiek kunstmeststrooien met een Rauch Axera H EMC die werd aangestuurd door een John Deere Greenstar 2600 scherm op basis van Agritip strooikaarten trok veel geïnteresseerde bezoekers op AgroTechniek Holland. Het geheel communiceerde via ISOBUS.

 

ATH-PPL3Met ruim 51.183 bezoekers was AgroTechniek Holland meteen een groot succes. Aan precisielandbouw werd veel aandacht besteed, met name door de partnerbedrijven die samenwerken binnen het Programma Precisie Landbouw. Agritip Precisie Farming BV verzorgde samen met Mijno van Dijk Mechanisatie BV demonstraties plaatsspecifiek kunstmeststrooien op basis van bodemmonsters die werden genomen met een quad met GPS plaatsbepaling.

Op basis van meerdere monsters die binnen het (demo)perceel genomen waren, werd de variatie in de bodem in kaart gebracht. Agritip maakte een toegesneden bemestingsadvies voor dit perceel waarna dit advies als digitale strooikaart ingeladen werd in een John Deere 2600 scherm. Deze stuurde via ISOBUS de Rauch Axera H EMC kunstmestrooier aan. Toeschouwers konden via een kaart op papier duidelijk volgen hoe de kunstmeststrooier zijn gift aanpaste aan de plaats binnen het (demo)perceel.ATH-PPL5

ATH-PPL4Een CHD veldspuit voorzien van 2 CropCircle gewassensoren van Mijno van Dijk Mechanisatie liet vervolgens in een demo zien dat ook de gift van vloeibare kunstmest of bijvoorbeeld loofdodingsmiddel te variëren is afhankelijk van de stand van het gewas. De sensoren kijken naar de hoeveelheid biomassa en vitaliteit van het gewas en kunnen door middel van een rekenregel de sensorwaarden omzetten naar een dosering. Via een koppeling met de doseercomputer, is deze spuit in staat direct de dosering aan te passen aan het gewas.
Binnen PPL wordt in een project met Agrifirm, Agritip, CZAV en Mijno van Dijk Mechanisatie gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe en betere rekenregels om sensorwaarden om te zetten in (bemestings)adviezen.