Woordenlijst

DDP™

Dry Dispersible Powder (Droog Dispersibel Poeder); een door WolfTrax gepatenteerde samenstelling van sporenelementen die een zodanige moleculaire structuur- en korrelgrootte verdeling hebben dat ze unieke eigenschappen bezitten. Door deze eigenschappen blijft het product gehecht aan kunstmestkorrels en zaaizaden en zakt niet uit tijdens transport of overladen.

DGPS

Differential Global Positioning System (DGPS) is een vorm van GPS plaatsbepaling waarbij er gebruik gemaakt wordt van een correctiesignaal dat afkomstig is van een of meerdere (lokale) referentiestations op aarde. Met behulp van deze techniek is plaatsbepaling binnen een halve meter mogelijk. Er zijn meerdere gradaties van nauwkeurigheid afhankelijk van de gebruikte apparatuur en de bron van het correctiesignaal.

Dual Action™

WolfTrax Dual Action™ beschikbaarheid betekent dat de DDP sporenmeststof onmiddelijk beschikbaar is voor de groeiende plant en beschikbaar blijft tot 28 dagen na opkomst.

GPS

Global Positioning System (GPS) is een wereldwijd positiebepalingssysteem dat werkt met behulp van satellieten die een radiografisch signaal uitzenden. Door het meten van de tijd die het signaal onderweg is vanaf de satelliet tot de ontvanger kan een positie worden berekend (tijd=afstand). Voor een plaatsbepaling moet dit signaal worden ontvangen van minimaal vier satellieten.

Monsterpunt

Gemiddelde (gps)positie van een verzameling van ongeveer 40 steken met een monsterboor die samen een voor dat deel van het perceel representatief grondmonster vormen. De verzameling van steken die samen een representatief grondmonster vormen, wordt omwille van de leesbaarheid op de bodemkaart weergegeven als een monsterpunt.

Plaatsspecifiek

Aan een bepaalde locatie gebonden, specifiek voor die plaats. Duidt op waarnemingen en bewerkingen die worden vastgelegd of uitgevoerd met behulp van GPS plaatsbepaling.