Laboratoria

Met onderstaande laboratoria hebben wij een partnerverband voor het analyseren van bodemmonsters:

BLGG Oosterbeek BV

Blgg is hèt toonaangevend laboratorium in de agrarische/groene sector. Met haar activiteiten monstername, onderzoek en advies speelt Blgg een belangrijke ondersteunende rol bij het verbeteren van de productie en kwaliteit in de veehouderij, akkerbouw en (glas)tuinbouw. Het productenpakket is gericht op bemesting, voederwaarde, bodemgezondheid, productiezekerheid en voedselveiligheid.

[T] 0900 235 2544blgg
[F] 026 334 6409
[E] Klantenservice
[W] www.blgg.nl


Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen

Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen is uw zakenpartner voor snelle analyses voor lage prijzen, betrouwbaarheid, geavanceerde technieken en gekwalificeerde mensen.
Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen is opgericht in 1991 en is sindsdien uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf, dat jaarlijks zo’n 200.000 monsters verwerkt.

Laboratorium Zeeuws Vlaanderen is uw aanspreekpartner voor de regio Zeeland.

Lab Zeeuws Vlaanderen BVlogo-kleurb
Zandbergsestraat 1
4569 TC Graauw
[T] 011 463 5400
[W] www.labzvl.nl


NAK

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Het keuren van zaaizaad en pootgoed is een wettelijke taak. De NAK vervult deze keuringstaak in opdracht en onder toezicht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De NAK voert ook de fytosanitaire export- en importinspecties en het waarmerken van het fytosanitaire certificaat uit. Het gaat hierbij om partijen die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit derde landen, dat wil zeggen alle niet EU-landen.

De NAK is een onafhankelijke stichting. Kwekers, vermeerderaars, handelaren en telers zijn in het bestuur en andere organen van de NAK vertegenwoordigd. Deze opzet garandeert een breed draagvlak voor de keuringen en nauwe betrokkenheid van de zaaizaad- en pootgoedsector bij de NAK. De keuringswerkzaamheden worden geheel door het bedrijfsleven gefinancierd.

NAKlogo
Randweg 14
8304 AS Emmeloord
[T] 0527 63 54 00
[W] www.nak.nl


Nemacontrol

Nemacontrol is een onafhankelijk laboratorium voor nematologisch onderzoek gevestigd in Dronten.

Het bedrijf is opgericht om op commerciele basis grondonderzoek uit te voeren naar nematoden (aaltjes) voor diverse sectoren in de land- en tuinbouw zoals akkerbouw, vollegronds groenteteelt, (klein) fruitteelt, boomteelt, bloemisterij en bloembollenteelt. Voor de land- en tuinbouw zijn nematoden van belang als potentiele schadeverwekkers.

Nemacontrolnemacontrol_logo_1-trans
De Vecht 14G
8253 PH Dronten
[T] 0321 319 599
[W] www.nemacontrol.nl