Over Agritip

De huidige markt stelt hoge eisen aan productkwaliteit, traceerbaarheid en veiligheid. Tegemoetkoming aan deze eisen vragen een zeer nauwkeurige visie van u als teler op de dagelijkse gang van zaken.

Moderne technieken maken het mogelijk plaatsspecifiek deze nauwkeurige visie te ontwikkelen. Agritip Precisie Farming helpt u hierbij door uw telerservaring met bijvoorbeeld satellietbeelden en opbrengstgegevens te integreren met analyseresultaten van grondonderzoeken. De combinatie van deze gegevens levert met behulp van ons kennissysteem een gedetailleerd plaatsspecifiek advies op.

Met maar één doel: Uw teelt uniformer en gezonder te maken voor een maximaal rendement!

Met Agritip Precisie Farming krijgt u een beter inzicht in de processen die uw teelt beïnvloeden. Wij helpen u uw inputs, zoals bemesting, zaaizaad en pootgoed met behulp van moderne technieken precies daar neer te leggen, en in die hoeveelheden die u het meeste resultaat opleveren. Dit is goed voor het milieu én uw portemonnee!

Op deze manier draagt Agritip bij aan de duurzaamheid van de landbouw in Nederland.

Alleen door innovativiteit en duurzaamheid met visie kan de landbouw in Nederland op een winstgevende manier blijven bestaan.


Meer informatie

Wat doet Agritip

Visie en Strategie