Gegevensanalyse

Hoe kunnen we goede beslissingen nemen als we geen achtergronden kennen waar we onze beslissingen mee kunnen staven? Juist! Om goede weloverwogen beslissingen te kunnen nemen hebben we gegevens nodig.

Agritip Precisie Farming helpt u om de gegevens over uw perceel te analyseren en te presenteren zodat u vervolgens weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Gegevens zijn uw sleutel tot succes

Zo lezen wij uw opbrengstgegevens in, direct vanaf het opslagkaartje van de oogstmachine. Of satellietbeelden die u aanlevert via MijnAkker.nl gebruiken wij ter analyse en rekenen hier op stoeptegelniveau doorheen om u te ondersteunen in uw beslissingen.

Perceelshistorie

Alle gegevens worden permanent opgeslagen in onze centrale databases onder uw perceel. Uiteraard zijn deze gegevens vertrouwelijk en worden door ons beschermd. Het grote voordeel is dat hiermee een perceelshistorie wordt opgebouwd. Hiermee kan een aantal jaren later een bepaald verloop gesignaleerd worden en kunnen beslissingen worden geëvalueerd en eventueel worden bijgestuurd.

Capaciteit

Door onze capaciteit en structuur zijn wij ook een betrouwbare partner voor bedrijven die bepaalde activiteiten op het gebied van Precisie Farming uitvoeren en de hierbij vrijkomende gegevens op een verantwoorde manier willen verwerken.