Zwavel (S)

Zwavel is een essentieel component in enkele belangrijke planten proteïnen en is daarom uitermate belangrijk voor proteïnerijke gewassen, baktarwe en ook voor oliezaden.

Zwavelgehalten in de bodem kunnen bepaald worden uit grondonderzoek maar meer gangbaar zijn bladanalyses en schattingen van S gehalten uit de neerslag per regio.

Risico situaties:

Zandgronden, gronden met lage organische stofgehalten, veel neerslag gedurende de winterperiode, bij de teelt van baktarwe en afgelegen gebieden (door weinig ‘zure’ neerslag)

Preventie:

Verzeker dat de S vraag is afgedekt door tijdige toediening van (water-oplosbare)zwavelrijke meststoffen.

Gebreksverschijnselen:

Vergeling van jonge bladeren, dit in tegenstelling tot N gebrek waarbij eerst de oudere bladeren vergelen.