Visie en Strategie

Agritip Precisie Farming kenmerkt haar activiteiten met de 3 P’s : People, Planet en Profit!

leela_48People

De voordelen voor u als klant zijn door het gerichter toedienen van (minder) meststoffen hetzelfde of een beter resultaat behalen. Door het plaatsspecifiek toedienen zal u ook een uniformer eindproduct telen. Dit komt uiteraard ook de arbeidsvreugde ten goede. Door het gebruik van het systeem worden de handelingen geregistreerd met behulp van GPS coördinaten. Dit komt tegemoet aan de registratie-eisen van de hedendaagse consument. Hiermee is ook te bewijzen dat er zorgvuldig met meststoffen en ons leefmilieu wordt omgegaan.

Earth_48Planet

Door precisiebemesting worden toegediende meststoffen beter benut en wordt verspilling door uitspoeling voorkomen. Dit komt de kwaliteit van het grondwater en bodemleven ten goede en de kwaliteit van de geteelde producten. Een product dat door een uitgekiende bemesting optimaal groeit zal minder afhankelijk zijn van het toedienen van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook op deze manier wordt er een positieve bijdrage geleverd aan ons leefmilieu.

Purse_48Profit

De huidige landbouw in Nederland concentreert zich steeds meer op hoogwaardige en duurzame gewassen (denk hierbij aan bloembollen, aspergeplanten en aardbeienplanten voor de vermeerdering, suikerbieten, aardappelteelt etc.). Vaak dure teelten waar, door een goede visie op het perceel en aan de basis een uitgekiende bemesting, veel geld voor de telers te besparen is. De prijs van ons product is vaak maar enkele promille van de kosten van deze teelten en weegt niet op tegen de te behalen prestaties.

Huidige klanten van AgriTip Precisie Farming erkennen de meerwaarde van ons product al op dit moment!