Dosering en toepassingen

De hier onder staande doseringen gelden als richtlijn. Kijk altijd naar de lokale omstandigheden om de beste dosering te bepalen.

Dosering DDP als kunstmestcoating

Dit product mag gebruikt worden als coating op alle soorten kunstmest. Inclusief Ureum of Ureum blends. Pas een maximum van 1kg WolfTrax DDP toe per 100 kg kunstmest (1% dosering), gebaseerd op het advies van een teeltvoorlichter of deskundige. Doseringen hoger dan 1% kunnen mogelijkerwijs niet (meer) goed hechten aan de kunstmest.

Toepassing

Voeg de gewenste hoeveelheid toe aan de kunstmest tijdens het blenden. Geef het product de tijd zich gelijkmatig over de meststof te verdelen gedurende een aantal minuten.