Zink (Zn)

Zink is belangrijk voor de zaadproductie, wortelgroei en weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

Risico situaties:

Hoge pH, zandgronden en schrale gronden, hoge gehalten van Mg, K en Ca verdringen de beschikbaarheid van Zn.

Preventie:

Gebruik meststoffen verreikt met Zn, bij voorkeur een blend met  WolfTrax Zn

Gebreksverschijnselen:

Misvormde, onvolgroeide planten en chlorose (geelverkleuring) die het eerst optreedt bij de oudere bladeren (in tegenstelling tot S tekort, waarbij als eerste de jonge bladeren geel kleuren)