Stikstof (N)

De stikstofvoorziening (N) is naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste factor die de opbrengst van een landbouwgewas bepaalt. Het zorgt voor de aanmaak van bladgroen dat de fotosynthese regelt. Dit beïnvloedt dus direct de groei en ontwikkeling.

De voorraad N in de bodem kan bepaald worden door bodembemonstering op een diepte van 0 – 60 cm en de beschikbare voorraad N in het gewas kan afgeleid worden uit satellietbeelden van MijnAkker.nl.

Risico situaties:

Lichte zandgronden, lage organische stof, veel neerslag (in het najaar en winter), teelt van baktarwe.

Preventie:

Betrouwbare inschatting van de N-voorraad in de bodem gevolgd door een onderbouwde N bemestingsstrategie, die wordt ingezet voorafgaand aan de hoofdgroeiperiode. Voldoende levering van overige nutriënten is essentieel, met name K, S en Mg.

Gebreksverschijnselen:

N-gebrek levert doorgaans onvolgroeide planten en chlorose (geelverkleuring) van de oudere bladeren doordat er geen of onvoldoende bladgroen kan worden aangemaakt. Daarnaast treedt vaak S gebrek op in de jonge bladeren.