Mangaan (Mn)

Mangaan (Mn) is een belangrijk sporen-element voor de activatie van enzymen, N gebruik en de energiecyclus. Mangaangebrek komt nog vrij vaak voor.

Risico situaties:

Losse, luchtige zaaibedden, hoge organische stofgehalten en een hoge pH.

Preventie:

Aanrollen van zaaibedden, voorkom hoge kalkgiften in één gift en dien regelmatig Mn bemesting toe, zoals  WolfTrax Mn.

Gebreksverschijnselen:

Spikkeligheid en gevlektheid van bladeren die uiteindelijk leiden tot necrose (afsterving van het blad).