Magnesium (Mg)

Magnesium is aanwezig in het chlorophyl (bladgroen), dat zorgt voor de fotosynthese en dat verantwoordelijk is voor activatie van meer plantenenzymen dan welk ander nutriënt dan ook.

De uitslag van Mg uit het bodemonderzoek is normaal gezien voldoende, maar hierbij moet wel gelet worden op de aanwezigheid van overmatige hoeveelheden K, Ca en Na, die de beschikbaarheid van Mg nadelig kunnen beïnvloeden.

Risico situaties:

Zeer hoge, of zeer lage pH, hoge niveaus van K, Ca en Na, zandgronden, slechte beworteling.

Preventie:

Zorg voor voldoende Mg voorraad in de bodem door te compenseren voor de Mg afvoer door geoogste gewassen en voorkom te hoge kalkgiften.

Gebreksverschijnselen:

Chlorose tussen de nerven geeft een marmerachtig effect op breed-bladige gewassen en een spikkeleffect op granen. Treedt altijd het eerste op bij de oudste bladeren en leidt uiteindelijk tot bladval.