Fosfaat (P)

Fosfaat is met name belangrijk voor de vroege ontwikkeling om een goede kieming en sterk wortelstelsel te bewerkstelligen. Fosfaat is ook essentieel voor de energiehuishouding in de plant.

Het niveau van voor de plant beschikbare hoeveelheden P blijkt uit grondonderzoek.

Risico situaties:

Zwaardere gronden, gronden met lage of juist zeer hoge pH en vroege groeistadia met weinig wortelontwikkeling.

Preventie:

Vanuit het verleden zijn nog steeds hoge tot vrij hoge fosfaatreserves in de bodem aanwezig. Als gevolg van de strengere mestwetgeving nemen deze reserves hard af. Het is daarom belangrijk de uitslagen van bodemonderzoek te bekijken en te vergelijken met de streefwaarden. Fosfaatniveau’s (Pw-getal) moeten liggen tussen de 30 en 45.

Gebreksverschijnselen:

Typische roodverkleuring van scheuten, onvolgroeide planten en slechte wortelontwikkeling.